Wanneer je op een les klikt verschijnt een scherm waarop de gekozen les staat. De tekst van de les is direct zichtbaar. Naast elke zin staat een luidspreker. Als je daarop klikt hoor je de zin. Als je op een woord klikt verschijnt de vertaling op de balk onderaan de tekst.

- Je ziet ook 6 knoppen (1 t/m stap 6) links van de de tekst. Met stappen 1 t/m 4 leer je de tekst.

STAP 1: je ziet de tekst en je luistert steeds naar een zin totdat je die zin goed begrijpt. Herhaal de zin net zo lang tot je die zin helemaal begrijpt. Klik op woorden die je niet kent: je ziet dan de vertaling.

STAP 2: je luistert nu naar een zin zonder dat je de tekst ziet. Ook nu moet je de zin helemaal begrijpen. Herhaal de zin net zo lang tot je de zin - zonder tekst - goed verstaat.

STAP 3: je luistert nu naar de hele tekst in plaats van zin-voor-zin. Als dat goed lukt ga je naar de volgende stap.

STAP 4: je luistert nu naar de hele tekst zonder dat je de tekst ziet. Als dat ook goed lukt ben je klaar met de tekst. Om vast te stellen of je de tekst inderdaad goed kent doe je nu een kleine test in stap 5.

STAP 5: dit is een test. Het programma kiest een willekeurig stukje uit de geleerde tekst. Je hoort eenmaal het hele stukje tekst. Daarna krijg je, telkens wanneer je op de balk klikt, één zin te horen. Die schrijf je uit. Als je een letter met accent moet schrijven (bijvoorbeeld à of é type je eerst de letter en dan het accent: a\ voor à en e/ voor é, enz en n~ voor ñ). Druk op enter wanneer je daarmee klaar bent. Je ziet in de balk hoeveel woorden je goed hebt gedaan. Aan het einde van de test zie je hoeveel procent je goed hebt gedaan. Ook zie je alle zinnen goed uitgeschreven en zoals jij ze hebt geschreven. Foute woorden worden gemarkeerd met een sterretje(*).
Als je meer dan 80% goed hebt uitgeschreven kun je verder gaan met de volgende tekst. Als je minder dan 80% hebt behaald kun je beter meer tijd besteden aan de tekst waarmee je bezig bent via de 4 stappen zoals hierboven beschreven.

Met het leren van de tekst waarin de belangrijkste woorden van de betreffende taal zijn verwerkt heb je het belangrijkste deel van het leerproces uitgevoerd. Herhaal daarom ook regelmatig teksten die je al eerder hebt geleerd om zo weinig mogelijk te vergeten.

STAP 6: dit is een oefening. In mini-tekstjes ontbreken woorden die je in moet vullen. Je moet nu actief in staat zijn het juiste woord en de juiste vorm (grammatica) van dat woord te produceren. Dat doe je ook wanneer je in een conversatie niet alleen luistert maar ook zelf praat. Een goed antwoord kleurt groen, een fout antwoord kleurt rood. in de tekst van de les vind je gemakkelijk de juiste vormen. Doe alleen een oefening wanneer je de test (stap 5) met rond de 80% hebt afgesloten.

SPAANS

Handleiding

LES

J.C.van Breest-Lazonder